Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нов Златорог
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: ул. Морени 24 карта
Телефони: (02)857-53-16
Факс: (02)857-22-96
Email: kedi@dir.bg
Тематики
Любовни романи, Домакинство и готварство, Поезия, Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-492
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Кадийски Отговорно лице
Венета Паризова Лице за контакт