Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство за поезия ДА
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: бул. Ситняково 63 карта
Телефони: 0897 968-606
Email: da.poezia@gmail.com
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7082
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Силвия Чолева редактор Лице за контакт
Иглика Василева управител Отговорно лице