Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по публична администрация
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Сердика 8 карта
Телефони: +359 2 940 25 56
Факс: +359 2 980 47 27
Email: p.chavdarov@ipa.government.bg
Url: http://www.ipa.government.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-619-7262  (Стари кодове: 978-954-91217)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Чавдаров Лице за контакт
Павел Иванов изп. директор Отговорно лице