Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стоян Бонев
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Стан Стефано 2 карта
Телефони: +359 889 428 219
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91041
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стоян Бонев Бонев Отговорно лице