Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕСО КОНСУЛТ
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: ул. Колхида 13 карта
Email: manager@esoconsult.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92980
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Христов Цанков управител Отговорно лице