Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академия за иновации и устойчивост
Адрес
Град: Пловдив  4006
Улица/квартал: ул. Лотос 1 карта
Телефони: +359 896 778 586
Email: insustacademy@gmail.com
Url: http://sites.google.com/site/insustacademy/
Тематики
Икономика, Екология, Селско стопанство, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7246
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Екатерина Арабска председател на УС Отговорно лице