Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Фотофабрика"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Янко Сакъзов 19 карта
Телефони: +359 887 563 988
Email: emmy@barouhandpartners.com
Url: http://fotofabrika.org
Тематики
Изкуство, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90614
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Еми Фидел Барух управител Отговорно лице