Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Скрибенс-Медийна група
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Света Троица бл. 145 вх. В ет. 15 ап. 151 карта
Телефони: +359 884 611 356
Email: georgi.gavrilov@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7467
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Гаврилов Отговорно лице