Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АС "ПАРАДОКС"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Презвитер Козма 45 карта
Телефони: +359 887 277 339
Email: bbr@gbg.bg
Url: http://www.securitymagasine.com
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90432
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Презвитер Козма 45 карта
Url: http://www.securitymagasine.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лазар Мурджев управител Отговорно лице
Елисавета Камбурова Лице за контакт