Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Реко
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: кв. Иван Вазов ул. Михаил Буботинов 36 карта
Телефони: +3592 954 54 45
Email: reko@abv.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90182  (Стари кодове: 978-954-90857)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Божил Петков Стоянов управител Отговорно лице