Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Технология на сушените плодове и зеленчуци
Автори
Николай Димитров Пенов, Тодорка Вълкова Петрова
Илюстрации на корица
Описание

С ъ д ъ р ж а н и е

 

Хранителните продукти като обект на сушене

10

Характеристики на влажния материал

11

Влагосъдържание

11

Специфичен топлинен капацитет

12

Коефициент на топлопроводност

12

Коефициент на температуропроводност

14

Енергия на свързване на водата

15

Форми на свързване на водата в хранителните продукти

16

Химично свързана вода

17

Физико-химично свързана вода

18

Физико-механично свързана вода

19

Водна активност

22

Влияние на водната активност върху микроорганизмите и химичните промени на продуктите

27

Основни параметри и свойства на въздуха като сушилен агент

35

Налягане

35

Влагосъдържание

36

Абсолютна влажност

38

Относителна влажност

38

Топлосъдържание

41

Статика на сушилния процес

43

Сорбционни характеристики на сушени продукти

43

Равновесна влажност

43

Мономолекулна влажност

45

Хигроскопична влажност

46

Сорбционни изотерми. Сорбционен хистерезис

48

Методи за получаване на сорбционни изотерми

52

Моделиране на сорбционните изотерми

57

Кинетика и динамика на сушилния процес

59

Криви на сушене

60

Първи период (Период на постоянна скорост на сушене)

63

Втори период (Период на намаляване скоростта на сушене)

65

Движение на влагата в продукта в процеса на сушене

67

Методи за определяне продължителността на сушене при постоянен режим на процеса

71

Метод на Ликов

71

Метод на Филоненко

73

Метод на Докучаев и Смирнов

74

Фактори, влияещи върху скоростта на сушене

75

Промени на хранителните продукти по време на сушене

81

Намаляване на размерите и обема на изсушавания продукт (свиване)

81

Напукване

82

Деформация (изкривяване)

82

Пренасяне (миграция) на разтворими вещества

83

Биохимични промени

85

Химични промени

85

Методи на сушене

87

Сушене при естествени условия

89

Конвективно сушене

90

Пеносушене

91

Сушене чрез разпръскване

95

Сушене в псевдокипящ слой (Флуидизационно сушене)

102

Контактно сушене

104

Сушене чрез ток с висока честота

107

Сушене с инфрачервени лъчи

109

Осмотично сушене

112

Сублимационно сушене

113

Екструзия

126

Съоръжения за сушене

129

Конвективни сушилни

129

Камерни сушилни

131

Тунелни сушилни

133

Лентови сушилни

136

Барабанни сушилни

138

Разпръсквателни сушилни

141

Сушилни в кипящ, фонтанен и виброкипящ слой

143

Кондуктивни сушилни

152

Сушене в енергетично поле

156

Радиационни сушилни

156

Сушилни с ток с висока честота

158

Сублимационни сушилни инсталации

159

Екструдери

164

Производство на сушени плодове и зеленчуци

168

Технология на сушените плодове

170

Сушене на ябълки

170

Сушене на круши

175

Сушене на сливи

176

Сушене на кайсии

178

Сушене на грозде

180

Технология на сушените зеленчуци

181

Сушене на лук

181

Сушене на чесън

185

Сушене на праз лук

187

Сушене на моркови

188

Сушене на целина

191

Сушене на картофи

194

Производство на млян червен пипер

197

Качествени характеристики на сушените хранителни продукти

204

Физични характеристики

205

Цвят

205

Текстура

214

Свиване

215

Порьозност

217

Рехидратация

219

Химични характеристики

22

Водна активност

22

Срок на годност

221

Хранителни характеристики

222

Хранителни вещества

222

Антиоксиданти

224

Биологични аспекти

227

Сензорни свойства

228

Библиографска справка

230

Издател
Подвързия
CD
Националност на автора
България
Формат
CD
Език
Български
Тематики
ВУЗ
Жанр
Учебник за ВУЗ
Категория
Учебник
PublicationISBNs
Поредност на изданието
1
Страници
236
Тираж
50
Илюстрирано
Не
Планирана дата на издаване
30.11.2013
Дата на издаване
30.11.2013