Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Регламентът "Брюксел I "
Подзаглавие Регламент (ЕО) N 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г., относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
Автори
Николай Натов и др.
Илюстрации на корица
Описание

ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТ „БРЮКСЕЛ І“:

- свободно движение на съдебните решения (пета свобода на вътрешния пазар)

- обхващане на всички основни граждански и търговски дела с презгранични последици и ясно очертаване на необхванатите в предмета на Регламента дела

-въвеждане на ясни и предвидими правила за международна компетентност на съдилищата на държавите членки

- автоматично признаване в една държава членка на съдебни решения, съдебни спогодби и официални документи, постановени или издадени в друга държава членка

- ограничаване до минимум на възможностите за едновременни производства в държавите членки, както и изключване на възможността за постановяване в държави членки на противоречащи си съдебни решения

- ефективно и бързо превръщане на съдебно решение, постановено в държава членка и изпълняемо там, в изпълняемо в друга държава членка.

При написването на Коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за Международното частно право (МЧП) в държавите – членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общ- ности (СЕО, сега Съд на Европейския съюз – СЕС), отделни решения на правораздавателни органи на държави членки (в т.ч. и наличната българска практика), както и действащото законодателство на Републи- ка България. Разгледана е в сравнителен план и уредбата в някои други държави членки. Трудът е предназначен главно за българския читател – практикуващи юристи и студенти по право. Представените и защитени в Коментара становища отразяват единната научна позиция на авторите, разработена и поддържана от Института по Международно частно право в София, България.

Издател
Подвързия
мека
Националност на автора
България
Формат
друг
Език
Български
Тематики
Право
Жанр
Коментар
Категория
Българска
PublicationISBNs
Поредност на изданието
1
Илюстрирано
Не
Планирана дата на издаване
31.05.2012
Цена
35,00