Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Проблемът "Твърде голяма, за да бъде оставена да фалира"
Автори
Ивайло Михайлов Михайлов
Илюстрации на корица
Описание

Глобалната финансова криза изведе отново на преден план
проблема за фалитите на финансовите посредници и предизвика
сериозни дебати по въпросите трябва ли големите банки да бъдат
оставени да фалират, или не; каква е цената на спасителните
планове (и по-скоро струва ли си); съгласно ли е обществото да
плаща корпоративни дългове (държавата национализира фалира-
ли или намиращи се в тежко финансово състояние институции с
бюджетни средства).
Поради това властите са особено внимателни към институци-
ите със системно за страната значение. Във финансовата теория
и практика това поведение се обяснява с принципа „Твърде голя-
ма, за да бъде оставена да фалира” (too big to fail). Тази кон-
цепция поставя акцент върху онези институции, чийто фалит би
нарушил нормалното функциониране на финансовите посредни-
ци и би ограничил икономическата активност поради големия им
размер.
Целта на изследването е да се открият и анализират корените
на проблема „Твърде голяма, за да бъде оставена да фалира” и
на тази база да се направи анализ на последиците както и да се
изведат препоръки за ограничаването, а по възможност и елими-
нирането на ефектите от фалита на системно значимите инсти-
туции, попадащи в разглежданата категория.
Монографията е структурирана в три глави. В първа глава се
прави исторически преглед, за да се потърсят корените на проб-
лема „Твърде голяма, за да бъде оставена да фалира” в световен
мащаб. Акцентът се поставя върху размера и структурата на фи-
нансово-кредитните системи в САЩ и Европа. Втора глава е
посветена на инструментите и мерките за решаване на проблема.
Водещо място е отредено на механизмите за рекапитализация на
банките чрез преструктуриране на пасивите им. В трета глава се
дискутират съвременните виждания за регулирането на институ-
циите със системна значимост.

Издател
Заглавие на поредица Библиотека „Научно знание”
Номер в поредица 9
Подвързия
мека
Националност на автора
България
Формат
друг
Език
Български
Тематики
Финанси, Мениджмънт, маркетинг
Жанр
Научна
Категория
Българска
PublicationISBNs
Поредност на изданието
1
Страници
158
Тираж
30
Илюстрирано
Не
Планирана дата на издаване
15.11.2013
Дата на издаване
15.11.2013