Национален регистър на издаваните книги в България

Книжарници

Общ брой резултати: 296
Име Адрес Издател Търговец
[няма име]
Град: София  1202
Улица/квартал: бул. Сливница 184 карта
Аркаим
[няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. "Христо Смирненски" 8-12 карта
Макро Студио
[няма име]
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Стефан Младенов 1 карта
Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи"
[няма име]
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Антим I 51 карта
Българско библейско дружество
[няма име]
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Презвитер Козма 45 карта
Url: http://www.securitymagasine.com
АС "ПАРАДОКС"
[няма име]
Град: София  1303
Улица/квартал: бул. Тодор Александров 14 карта
АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ
[няма име]
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 7 карта
Хорайзънс Дивелопмънт
[няма име]
Град: София
Улица/квартал: ул. Мара Бунева 34 карта
КАЛАРС
[няма име]
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Иван Асен II 39 карта
Телефони: +359 2 944 18 50
Email: ivan.asen@prosveta.bg
Просвета
[няма име]
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Борово, ул. Родопски извор 43 А карта
Телефони: (02)958-15-71
Българска йога асоциация